Επενδυτικές σχέσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση Οργανόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικά Στελέχη Εσωτερικός Έλεγχος Επιτροπή Ελέγχου Κώδικας Δεοντολογίας Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Αμοιβών Νομιμοποιητικά Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα των ρυθμίσεων του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ, της διοίκησης της επιχείρησης, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των τρίτων που έχουν σχέση με την εταιρεία, με βασικό σκοπό την αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης προς το συμφέρον των μετόχων μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.

Οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της ΣΙΔΜΑ ΑΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Η εταιρεία διαθέτει μια σύγχρονη οργάνωση η οποία εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης, επιτρέποντας την ταχεία λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού της. Για κάθε οργανική θέση υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων της θέσεως. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες βάσει των οποίων διοικείται η εταιρεία.

Επιπλέον:

  • To Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από Ελεγκτική Επιτροπή του Δ.Σ. Το τμήμα αυτό έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, στα πλαίσια τακτικών ελέγχων που προβλέπονται από το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα. Επίσης, ενημερώνει το Δ.Σ μέσω εκθέσεων για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
  • Tο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης των Μετόχων παρέχει έγκαιρα και με σαφήνεια σε όλους τους ενδιαφερομένους, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

Δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχουν όλοι οι μέτοχοι προκειμένου να προσφέρεται σε αυτούς άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Παναγιώτης Μπήτρος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Διοικεί από το 1960 την οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων, την οποία εξέλιξε στον Όμιλο επιχειρήσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΕΤΒΑ. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα ανέπτυξε αξιόλογη δράση στο χώρο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, χρηματίζοντας επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Σήμερα κατέχει τις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων/  Εξαγωγέων Προϊόντων Χάλυβος.

Δανιήλ Μπεναρδούτ -Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός (BSc)  από το Technion Institute of Technology (Ισραήλ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ( executive M.B.A.) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1981 έως και σήμερα σε διάφορες διευθυντικές θέσεις.

Αντώνης Καραδελόγλου - Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. από το 1985. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010.

Νικόλαος Μαρίου - Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοχημική Μηχανική από το University College του Λονδίνου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ διετέλεσε Area Sales Manager στη ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ., Category Marketing Manager στην COLGATE PALMOLIVE HELLAS, Διευθυντής Marketing & Εξαγωγών στην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην APIVITA ΑΕ. Ο κ. Μαρίου διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2004 έως το 2007 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Victor Pisante - Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Pisante είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Brown και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στα Χρηματοοικονομικά από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ο κ. Pisante, συνιδρυτής της Bluehouse το 2004 είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής, της χρηματοδότησης και των λειτουργιών της Bluehouse. Πριν από την ίδρυση της Bluehouse, ο κ. Pisante ήταν συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών Telesis, ενός  ανεξάρτητου επενδυτικού τραπεζικού ομίλου, στην Ελλάδα.  Πριν από την ίδρυση της Telesis, ο κ. Pisante εργάστηκε  στα τμήματα M&A και εταιρικής χρηματοδότησης της Bear Stearns στη Νέα Υόρκη. ΄

Σταύρος Γατόπουλος - Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Σύμβουλος του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής και του Γ.Γ. Νέας Γενιάς καθώς και Διευθυντής της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Από το 1992 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ.   

 

Μιχαήλ Σαμωνάς - Μέλος Δ.Σ. ( Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters of Business Administration (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο του La Verne και Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών μηχανικών του Πανεπιστήμιου του Surrey (Ην. Βασίλειο). Είναι πιστοποιημένος από την επαγγελματική ένωση ορκωτών λογιστών της Αγγλίας (ACCA). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004.

Μίνος Μωυσής- Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου Αναλογιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ. Βρετανίας. Ο κος Μωυσής έχει μεγάλη εμπειρία διοίκησης σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στην Interamerican σε πολλές ανώτατες θέσεις και από το 2001 έως το 2004 ως ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Από το 2005 έως το 2010 εργάστηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας όπου αρχικά εγκατέστησε και προώθησε τις εργασίες Βancassurance και στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Δικτύου της, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από το 2011 έως το 2013 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας. Από το 2013 είναι ελεύθερος επαγγελματίας με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα.

Γεώργιος Κατσαρός - Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμ. Βασίλειο) και ΜΒΑ από το INSEAD (Γαλλία). Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινά 43 έτη πριν, ξεκινώντας ως credit analyst της ETEBA. Ακολούθως  κατέχει τη θέση του Assistant Vice President στη Bank Of America και στη συνέχεια στελεχώνει τη SOCIETE GENERALE για περισσότερο από 20 έτη, κατέχοντας υψηλές διευθυντικές θέσεις και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για περίπου 8 έτη. Από το 2003 έως και το 2015 ανήκε στο στελεχιακό δυναμικό της EFG Eurobank ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων και των Επιτροπών Ειδικών Χειρισμών Προβληματικών Δανείων, ενώ από το 2016 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης.

 

Αντώνης Καραδελόγλου - Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. από το 1985. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010.

Μιχαήλ Σαμωνάς - Οικονομικός Διευθυντής

Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters of Business Administration (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο του La Verne και Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών μηχανικών του Πανεπιστήμιου του Surrey (Ην. Βασίλειο). Είναι πιστοποιημένος από την επαγγελματική ένωση ορκωτών λογιστών της Αγγλίας (ACCA). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004.

Ηλίας Ναάρ - Διευθυντής Προμηθειών

Πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων Masters και Ph.D. (διδακτορικό) σε Θεωρητική Πυρηνική Φυσική από το University of Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο). Εργάζεται στη Εταιρεία από το 1995.

Δημήτριος Καραμπέτσος  - Εμπορικός Διευθυντής

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (από Ε.Ε.Δ.Ε.). Έχει προϋπηρεσία στην ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ από το 2001. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2007.

Πάρις Παπαγεωργίου - Διευθυντής Λογιστηρίου

Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1993.

Χρήστος Μαγκλάρας -  Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει διατελέσει διευθυντής παραγωγής και διευθυντής πωλήσεων σε εταιρίες χαλυβουργικών προϊόντων και διευθυντής παραγωγικών συγκροτημάτων εταιριών με διεθνή παρουσία. Έχει επαγγελματική εμπειρία πέραν των 30 ετών. Εργάζεται στην εταιρία από το 2016.

Αλέξης Καπιτσαλάς - Διευθυντής Πληροφορικής

Πτυχιούχος (Β.Α.) του τμήματος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Stirling και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters (M.sc) in Computing Science από το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2003.

Γιάννης Βεϊόπουλος  - Διευθυντής Πωλήσεων

Πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος του Α.Π.Θ.  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.Β.Α) από ο Nottingham trent University. Στην εταιρία εργάζεται από το 2001 κι έχει εμπειρία πάνω από 30 συναπτά έτη.

Μάρθα Τσιλφίδου - Διευθύντρια Πωλήσεων

Πτυχιούχος Τμήματος Βιομηχανικής Ψυχολογίας του ΚΕΣΕΨ, με σημαντική εμπειρία στον τομέα πωλήσεων. Διετέλεσε Διευθύντρια Πωλήσεων στην εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ από τον Ιούνιο του 2008 και τα προηγούμενα χρόνια κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας στην ίδια εταιρία. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρίας τον Σεπτέμβριο 2020.

Τσίλη Ματίνα - Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

Επί 20ετία διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και της CHIPITA INTERNATIONAL S.A., ενώ θήτευσε σε στελεχιακές θέσεις του τομέα της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και των Εργασιακών Σχέσεων πολυεθνικών εταιρειών (CARREFOUR, MAKRO). Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., και συμμετείχε σε επιτροπές του Συνδέσμου, όπως η επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/82 και η ομάδα εργασίας για τα Εργασιακά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Γιώργος Κατσίφας - Eσωτερικός Ελέγκτης

Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2014.

Βασικός σκοπός του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διαπίστωση σχετικά με τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας καθώς και τη διαφύλαξη και αποδοτική χρησιμοποίηση των παραγωγικών της πόρων και η εκ των υστέρων ενημέρωση της Διοίκησης.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες και τα προγράμματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού προσδιορίζονται με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους, την εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας που επιβάλλονται είτε από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε από το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διαπιστώνει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων, στην επίτευξη των καθορισμένων σκοπών της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη Δ.Σ.: δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κι ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας μας.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει, εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 3 μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τα σημαντικότερα πορίσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο που διενήργησε.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, έγγραφα και στοιχεία, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού του έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, υποστηρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του εσωτερικού ελεγκτή, έχει προβεί σε ενημέρωση των επιμέρους Διευθύνσεων και του προσωπικού της εταιρείας ώστε να παρέχουν στα άτομα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας, καθορίζει το πλήθος και την καταληκτική ημερομηνία των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, η επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» και με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργήθηκε Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Ως φυσικό επακόλουθο του τμήματος αυτού ήταν η ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά κι από ένα τρίτο πρόσωπο, δηλ.τον κο Γεώργιο Κατσαρό (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος), τον κο Μίνo Μωυσή (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος) και τον κο Παναγιώτη Κωνσταντίνου (Μη Μέλος).

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Μίνος Μωυσής – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

(σύντομο βιογραφικό βλ. στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)

Γεώργιος Κατσαρός  – Μέλος

(σύντομο βιογραφικό βλ. στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)

Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Μέλος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.   

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η Επιτροπή συνεδριάζει έως τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η έκτακτη σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήματος του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρονται στο Δ.Σ. της Εταιρείας μέσω τακτικών εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής και υποβάλει σε αυτό μία ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην τακτική Γ.Σ. και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν στο έργο της Επιτροπής.

Με βάση τις διατάξεις του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) την ενημέρωση του Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,

(β) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

(γ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,

(δ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

(ε) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο,

(στ) τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών και την πρόταση αυτών στο Δ.Σ. για διορισμό τους.

Παρατίθεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

 

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

(Άρθ. 110 & 111 Ν. 4548/2018)

Η πολιτική αμοιβών της εταιρίας ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/12/2019 κι εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μετόχων.

Η «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών που καλύπτει όλα τα μέλη του Δ.Σ. και το σύνολο των αποδοχών τους. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης να υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα και την επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσέλκυσης των κατάλληλων προσώπων για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της ΕταιρείαςΕταιρείας, καθώς και της παροχής κινήτρων σε αυτούς προκειμένου να δρουν προς όφελος της Εταιρείαςκαι των μετόχων αυτής. Με την υιοθέτηση της προτεινόμενης από το ΔΣ και μετέπειτα εγκεκριμένης από τη ΓΣ πολιτικής αποδοχών τίθενται τα θεμέλια πάνω στα οποία δύναται να δομηθεί και να πραγματοποιηθεί η εταιρική στρατηγική και να διαφυλαχθούν οι αξίες της Εταιρείας με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του μακροπρόθεσμου εταιρικού συμφέροντος. Σε όλα τα παραπάνω, συμβάλλει η συσσωρευμένη γνώση και η εμπειρία των προσώπων τα οποία απαρτίζουν το ΔΣ της Εταιρείας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας διακρίνονται σε μη εκτελεστικά, μη εκτελεστικά – ανεξάρτητα και εκτελεστικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που ισχύουν ή/και διορίζονται από συγκεκριμένουμς μετόχους με συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία ενός έτους και η θητεία τους είναι ανανεώσιμη. Σε περίπτωση που κενωθεί μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η θέση αυτή μπορεί να καλύπτεται προσωρινά με ομόφωνη ψήφο των υπολοίπων μελών μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί στην οριστική εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ένα μέλος μπορεί να υποβάλλει την παραίτησή του/της οποτεδήποτε. Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΙΔΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

Οι συνολικές αποδοχές του εκάστοτε μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται από την εταιρεία βάσει των απαιτήσεων του ρόλου που το κάθε μέλος ΔΣ λαμβάνει. Συγκεκριμένα:

Για τα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία ασχολούνται με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων και δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις τους είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας ή άλλα καθήκοντα που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο σε ειδικές περιπτώσεις.

Αντίστοιχα, και για τα μη εκτελεστικά – ανεξάρτητα μέλη, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία η αμοιβή τους είναι προκαθορισμένη και σταθερή.

Για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τα οποία ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας η αμοιβή τους δύναται να προκύπτει από τα κέρδη αυτής ή μέσω υπηρεσιών που παρέχουν προς αυτή με βάση ειδική σχέση (σύμβαση μίσθωσης εργασίας, έργου ή εντολής) ή και συνδυασμό αυτών.

Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. Το ποσοστό κατανομής των συνολικών αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές καθορίζεται από την Εταιρεία βάσει κριτηρίων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ. με εκείνα των μετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους εταιρικούς στόχους και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή στην Εταιρεία εκείνων των μελών Δ.Σ. που προσθέτουν αξία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους και βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά των μελών του Δ.Σ. στην Εταιρεία.

Οι σταθερές αποδοχές αντανακλούν το μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, την ευθύνη, την βαρύτητα της θέσης όπως επίσης και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε θέσης (γνώση αντικειμένου εργασίας, διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμός, επιχειρηματική αντίληψη). Οι σταθερές αποδοχές δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του μέλους του Δ.Σ.. Όταν η οικονομική πορεία της Εταιρείας το επιτρέπει, και πάντα υπό τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, δύναται να καταβάλλονται μεταβλητές και λοιπές αμοιβές (π.χ. διάθεση μετοχών) στα μέλη του Δ.Σ. Οι μεταβλητές και οι λοιπές αποδοχές εξαρτώνται από τις επιδόσεις των μελών του Δ.Σ. και έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης του εκάστοτε μέλους σε συνδυασμό με τις συλλογικές επιδόσεις σε επίπεδο μονάδας ή Εταιρείας.

Οι μεταβλητές αποδοχές περιορίζονται ως ποσοστό επί της μέγιστης καθοριζόμενης από την Εταιρεία αμοιβής του εκάστοτε μέλους του Δ.Σ.. Επιπλέον, οι μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται από κριτήρια αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μελών του Δ.Σ., περιλαμβανομένων ποιοτικών κριτηρίων. Για κάθε ένα κριτήριο ορίζεται διαφορετικό ποσοστό (βαρύτητα σημαντικότητας) από την εταιρεία με γνώμονα πάντα την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Τα κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών είναι τα εξής:

Η αποδεδειγμένη ικανότητα πρόβλεψης, αναγνώρισης, σχεδιασμού και εφαρμογής λύσεων σε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης πληροφοριών, της χρήσης των πόρων, της επικαιρότητας και της καταλληλότητας της προτεινόμενης λύσης.

β) Ικανότητα Σχεδιασμού & Υλοποίησης στόχων:

Προετοιμασία και μελέτη μιας προτεινόμενης ενέργειας ή διαδικασίας για την επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος και συγκεκριμένων στόχων. Οι προσπάθειες σχεδιασμού κυμαίνονται από τον προγραμματισμό των προσωπικών και συγκεκριμένων καθηκόντων στα πλαίσια ενός έργου μέχρι την εκπόνηση μακρόπνοων στρατηγικών σχεδίων που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη ευημερία της επιχείρησης.;

γ) Ικανότητα Προσανατολισμού στο αποτέλεσμα:/span>

Η ικανότητα να επικεντρώνεται στην επίτευξη εταιρικών στόχων επιδεικνύοντας δέσμευση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, να εμμένει στην επίτευξη του αποτελέσματος και να ενεργεί για την αντιμετώπιση δυσμενών εξελίξεων.

δ) Ικανότητα Λήψης αποφάσεων:

Η ικανότητα αξιολόγησης και ανάλυσης διαθέσιμων στοιχείων και εναλλακτικών ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις εντός αποδεκτών χρονικών ορίων, αξιολογώντας παράλληλα την επίδραση που θα έχουν οι αποφάσεις σε άλλα άτομα, τμήματα ή όλη την Εταιρεία.

ε) Εκπλήρωση καθηκόντων:

Η επίτευξη των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στα μέλη του Δ.Σ.

Μεταξύ των καθηκόντων αυτών περιλαμβάνονται:

·         Η χάραξη της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας, καθώς και η επικοινωνία τους στα κατώτερα κλιμάκια

·         Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού

·         Ο έλεγχος της απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και η εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της

·         Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση πιθανών αποκλίσεων στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου

·         Η αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, η λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα της Εταιρείας

·         Η εκπροσώπηση της Εταιρείας

·         Ο καθορισμός της πολιτικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και η δημιουργία πλαισίου δράσεων, μέσω της ύπαρξης και λειτουργίας επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου

·         Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αρτιότητας και η έγκριση των προς γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η σύνταξη των εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται μεταξύ άλλων τα οικονομικά στοιχεία, απολογισμός των εργασιών κίνδυνοι και σημαντικότερα γεγονότα, καθώς και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη

·         Η συνεχής παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων

·         Η εποπτεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

·         Η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την κείμενη νομοθεσία (εργασιακά θέματα, περιβάλλον, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων), την Εταιρική πρακτική και θέματα Εταιρικής Βιωσιμότητας

·         Θέματα που αφορούν στον καθορισμό των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.

Τα καθήκοντα των μη εκτελεστικών μελών καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο σε ειδικές περιπτώσεις.

Αναφορικά με τα κριτήρια χορήγησης μεταβλητών αποδοχών α) έως και ε) η εκτίμηση του βαθμού στον οποίον πληρούνται τα ανωτέρω καθορίζεται βάσει έντυπης αξιολόγησης που θα πραγματοποιείται για κάθε μέλος του Δ.Σ.

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τις αμοιβές των μελών ΔΣ καθορίζεται και εγκρίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί χωρίς σύγκρουση συμφερόντων και θέτει πάντοτε το συμφέρον της Εταιρείας υπεράνω του δικού του/της προσωπικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Συμβουλίου ρυθμίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις του/της με τρόπο ώστε να αποφεύγει την άμεση και έμμεση σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώνουν το Συμβούλιο όταν ανακύπτουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ελέγχει ότι η έγκριση της συναλλαγής/σχέσης υπαγορεύεται μόνο από το συμφέρον της Εταιρείας και ότι είναι αμφοτεροβαρής. Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν σε σύγκρουση συμφερόντων μη καλυπτόμενη από το άρθρο 97 του νόμου 4548/2018, το ενεχόμενο στη σύγκρουση μέλος του Συμβουλίου πρέπει να κρίνει κατά πόσο θα απέχει από τη συμμετοχή στις συζητήσεις του Συμβουλίου και την ψηφοφορία.

 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

28 Αυγούστου 2020
26 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
Copyright © 2021 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis