GO UP
  /  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ

Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μπήτρος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Διοικεί από το 1960 την οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων, την οποία εξέλιξε στον Όμιλο επιχειρήσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΕΤΒΑ. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα ανέπτυξε αξιόλογη δράση στο χώρο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, χρηματίζοντας επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Σήμερα κατέχει τις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων/  Εξαγωγέων Προϊόντων Χάλυβος. Είναι Μη εκτελεστικός Πρόεδρος στο  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Victor Pisante
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και τις Διεθνείς σχέσεις  από το Πανεπιστήμιο Brown και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στα Χρηματοοικονομικά από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bluehouse Capital, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων ανάπτυξης ακινήτων, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη ΝΑ Ευρώπη. Πριν την ίδρυση της Bluehouse Capital, είχε ιδρύσει και διατελέσει διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου Επενδυτικής Τραπεζικής Telesis, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, η οποία συγχωνεύθηκε με την EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. το 2002.
Μετά τη συγχώνευση διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Telesis Finance A.E. και Γενικός Διευθυντής της EFG Eurobank Ergasias A.E., ενώ παράλληλα ήταν εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EFG έως το 2004. Πριν την ίδρυση της Telesis, εργάστηκε στο τμήμα Συγχωνεύσεων κι Εξαγορών, και στο τμήμα Corporate Finance της Bear Stearns στην Νέα Υόρκη. Είναι μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Αντώνης Καραδελόγλου
Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου BIOXAΛΚΟ. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010 αναλαμβάνοντας τη  θέση του Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου. Τον Ιανουάριο 2013 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και από τον Μάιο 2020 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.  Είναι εκτελεστικό μέλος  στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας  από τον Μάιο 2017.

Νικόλαος Μαρίου
Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοχημική Μηχανική από το University College του Λονδίνου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ διετέλεσε Area Sales Manager στη ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ., Category Marketing Manager στην COLGATE PALMOLIVE HELLAS, Διευθυντής Marketing & Εξαγωγών στην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην APIVITA ΑΕ. Ο κ. Μαρίου διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2004 έως το 2007 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.  Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Ιούνιο 2009.

Σταύρος Γατόπουλος
Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Σύμβουλος του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής και του Γ.Γ. Νέας Γενιάς καθώς και Διευθυντής της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Από το 1992 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Είναι Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Μιχαήλ Σαμωνάς
Μέλος Δ.Σ. ( Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Κατέχει επίσης πτυχίο στη Φυσική από το ΑΠΘ και MBA από το Πανεπιστήμιο της La  Verne  California. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Chartered Institute of Marketing (CIM). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting, Wiley Finance Series.

 Παράλληλα με την εργασία του, διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree καθώς και στο μεταπτυχιακό – Mastering Credit Risk – του Πανεπιστήμιου Πειραιώς με την IBHS. Είναι ορκωτός λογιστής (FCCA) και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Κινδύνου (μέλος της FERMA). Εργάζεται στην εταιρία από το 2004 κατέχοντας τη θέση του Group CFO , είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2020 και από τον Νοέμβριο 2022 κατέχει παράλληλα τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.  Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Ευσταθία Σαλακά
Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου, LL.M, από το University of Southampton, της Μεγάλης Βρετανίας. Από το έτος 1993 έχει διατελέσει στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ ΑΕ και από το έτος 2005 επικεφαλής του Τομέα Διαγωνισμών και Συμβάσεων καθώς και ειδικό στέλεχος (expert) επί θεμάτων βιομηχανικών πελατών. Έχει χειρισθεί πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, ενώπιον διαιτητικών  δικαστηρίων (ICC, ΡΑΕ, ΚΠολΔικ), της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου, στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού δικαίου. Στα πλαίσια της ενασχόλησής της έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ  σε θέματα στρατηγικής σημασίας.

Βασιλεία Μανώλη
Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της  ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Σωτήριος Βαρδαραμάτος
Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων.