GO UP
  /  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1

Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για την υποβολή του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 στην ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (εφεξής «η Εταιρία») και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις διατάξεις του ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4374/2016 και ισχύει, είναι τα ακόλουθα:

1. Μέτοχοι της Εταιρίας

α) σε περίπτωση που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, αποκτούν ή διαθέτουν μετοχές της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, και λόγω αυτής της απόκτησης/διάθεσης το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3. Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.

β) σε περίπτωση που το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τους στην Εταιρία φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση μετοχών της Εταιρίας,

γ) υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό τους ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.

2. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία και συνέπεια της απόκτησης ή άσκησης αυτών , το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης.

(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων.

(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1, νομίμως υπογεγραμμένου, ταυτόχρονα στην ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr ) το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία, κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

γ) ενημερώνεται σχετικά με το εταιρικό γεγονός που μεταβάλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται για το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο έχει επέλθει η αλλαγή, με ταυτόχρονη αναφορά και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει στην κατοχή του το πρόσωπο, άσχετα αν δεν παρουσιάζουν μεταβολή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

  • Στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (Μεγαρίδος 188 – 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και απευθύνεται στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Ιωάννα Ορκουλα, ή με αποστολή με Fax 2103498281 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@sidma.gr µε την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007 και
  • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Τμήμα Διαρκούς Παρακολούθησης) µε την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007” ή αποστέλλεται είτε με φαξ στον αριθμό (210) 3377243 είτε με email στο tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόµενων σελίδων. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου.