GO UP
  /  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Σωτήριος Βαρδαραμάτος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου & Μέλος ΔΣ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) 

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1984 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1984 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1996, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και για την έκδοση εκθέσεων ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας ασχολήθηκε με ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους. Επίσης ασχολήθηκε πολύ ενδελεχώς με το θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό)

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.  Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Βασιλεία Μανώλη – Μέλος ΔΣ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) 

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της  ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται το έργο της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στο να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων που κατά κύριο λόγο, αφορούν:

  • Την επάρκεια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Την επίβλεψη και αξιολόγηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και την εγκυρότητα αυτών.
  • Την επιλογή και αξιολόγηση της απόδοσης και την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων,
  • της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
  • των ελεγκτικών μηχανισμών,
  • των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων,
  • την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • και την υποβολή αναφορών για τα θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Για την εκτέλεση του έργου της η Επιτροπή Ελέγχου, έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τις διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ